Tọa đàm: Nửa thế kỷ ASEAN
Tọa đàm: Nửa thế kỷ ASEAN