TUYÊN BỐ CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN LẦN THỨ 27 CUA-LA LĂM-PƠ, NGÀY 21/11/2015
11:19 04/10/2022
Tải về: 1. Tuyen bo chung 27.doc