Tuyên bố chung của Hội nghị Ủy ban Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN 2015
03:41 11/12/2023
Trong các ngày từ 3-5/11/2015, hội nghị lần thứ 5 của Ủy ban Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS) đã được tổ chức tại Cyberjaya, Malaysia. Tiến sĩ Abdul Rahman Hasan, Tổng cục trưởng Cục Thống kê Malaysia (DOS) và tiến sĩ Samaychanh Boupha, Tổng cục trưởng Cục Thống kê Lào đồng chủ trì hội nghị.
Tải về: Tuyen bo chung thống kê cộng đồng ASEAN 2015.docx